Aangaan van een dienstverband

Bij het aangaan van een dienstverband is het uiteraard van belang om een gepaste salaris overeen te komen, maar het is ook verstandig om te letten op de aanwezigheid van bijvoorbeeld een opzegtermijn of een concurrentiebeding. Dit is een deel van de vele onderwerpen die afgesproken kunnen worden bij het aangaan van een overeenkomst. Hieronder vindt u een korte toelichting van de genoemde bepalingen:

Wat is uw opzegtermijn? De voor u geldende opzegtermijn is afhankelijk van de duur van uw contract, hoelang u in dienst bent en of u nog in uw proeftijd zit. Verder spelen de afspraken die u heeft gemaakt met uw werkgever tijdens het aangaan van uw dienstverband ook een rol.

Wat is een concurrentiebeding? Om te voorkomen dat u als werknemer de kennis en ervaring die u heeft opgedaan zult gebruiken bij een ander werkgever, kan uw werkgever een concurrentiebeding met u overeenkomen. Dit betekent dat afgesproken kan worden dat het niet is toegestaan om tijdens uw dienstverband bij een andere werkgever dezelfde werkzaamheden te verrichten of om een eigen bedrijf te starten. Maar dit betekent niet dat u altijd gehouden bent aan dit beding.

Het kan voorkomen dat deze bepalingen niet altijd in overeenstemming zijn met het geldende recht. Om die reden is het verstandig om voorafgaand uw arbeidsovereenkomst te laten controleren, voordat u het ondertekent.

Beëindiging van een dienstverband

Een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd met wederzijdse goedvinding. In dit geval wordt uw dienstverband in overleg met uw werkgever beëindigd. In een beëindigingsovereenkomst wordt de datum van beëindiging van de overeenkomst en de overige afspraken opgenomen, bijvoorbeeld de hoogte van de transitievergoeding indien u hier recht op heeft.

Wat houdt transitievergoeding in? Dit is een vergoeding die u ontvangt van uw werkgever bij beëindiging van een dienstverband. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van uw maandsalaris en de duur van uw dienstverband.

Bij het beëindigen van een (arbeids)overeenkomst geldt in de meeste gevallen een opzegtermijn. Indien uw werkgever uw dienstverband wilt beëindigen, dan is uw werkgever is gehouden aan deze opzegtermijn. Ook wanneer u ontslag wilt nemen, dient u zich te houden aan deze termijn en uw werkgever tijdig te laten weten dat u de organisatie zult verlaten.

Laat uw beëindigingsovereenkomst controleren. Staan er onjuistheden in of ontbreken er bepalingen die van belang zijn, dan wordt u hieromtrent op de juiste wijze geadviseerd.

Hulp bij een arbeidsconflict

Op de werkvloer kunt u een verstoorde arbeidsrelatie hebben. Het is mogelijk dat u in conflict komt met uw werkgever. Dit kan naar aanleiding van een meningsverschil, maar ook over bepaalde arbeidsvoorwaarden, overplaatsing of functiewijziging.

Het kan zelfs voorkomen dat uw werkgever dreigt met ontslag. Uw werkgever mag u niet ontslaan zonder u voorafgaand te hebben gewaarschuwd. Leg uw situatie aan ons voor en ontdek uw rechten en plichten.

Opstellen algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn de kleine lettertjes bij een afgesloten overeenkomst. Met name ondernemers doen er goed aan om algemene voorwaarden op te nemen om de volgende redenen:

Ten eerste zijn algemene voorwaarden regels die u standaard wilt laten gelden bij het sluiten van overeenkomsten zodat u niet bij ieder overeenkomst opnieuw in onderhandeling hoeft te treden over bijvoorbeeld betalingsvoorwaarden, garantie of levertijd.

Ten tweede maken de algemene voorwaarden onderdeel uit van de overeenkomst. Hierin staan namelijk de rechten en verplichtingen van beide partijen uitgewerkt. Dit schept duidelijkheid over de verwachtingen heen en weer. Indien een partij zich niet aan de verplichtingen houdt, kan het risico op juridische gevolgen worden verkleind door het hanteren van algemene voorwaarden.

Opstellen bezwaarschrift

U kunt te maken krijgen met een beslissing van de overheid waar u het niet mee eens bent. Tegen deze beslissing kunt u in eerste instantie schriftelijk bezwaar maken. Vervolgens kunt u in beroep bij de rechter of een hoger instantie indien uw bezwaarschrift wordt afgewezen. Een goed bezwaar- en beroepschrift is buiten de daaraan gestelde voorwaarden voornamelijk persoonlijk van aard. Een bezwaarschrift of beroepschrift op maat vergroot uw kans op slagen.

Hulp bij aankoop gebrekkig product

Bij de aankoop van een product heeft u altijd een wettelijke garantie. Als je een product aanschaft dan mag u er van uitgaan dat het geen gebreken vertoont omdat u recht heeft op een goed product. Toch gebeurt het in de praktijk vaak dat een product gebrekkig is of blijkt te zijn na aankoop. Dan heeft u een ondeugdelijk product. Indien het product binnen 6 maanden na aankoop gebreken vertoont of kapot gaat dan heeft u recht op gratis reparatie of vervanging tenzij de verkoper kan bewijzen dat u het product verkeerd hebt gebruikt. De bewijslast ligt dan bij de verkoper. Indien het product na 6 maanden of langer gebreken toont of kapot gaan dan moet u bewijzen dat dit niet uw schuld is en dat het aan het product ligt.

Verwijderen BKR registratie

Heeft u een negatieve BKR registratie? Dan kunnen wij u helpen deze te verwijderen!

Indien u voor meer dan €250 leent bij een kredietaanbieder én het krediet langer dan een maand loopt dan krijgt het Bureau Kredietregistratie een melding hiervan. Bij het BKR hebben ze een overzicht van de leningen die u bent aangegaan. Dit wordt gedaan met het oog op het overzichtelijker maken van uw krediethistorie voor toekomstige kredietverstrekkers. Die kunnen dan bepalen of zij het verantwoord vinden om u een nieuwe lening te verstrekken.

Met een positieve BKR-registratie kunt u nog wel bijvoorbeeld een hypotheek krijgen maar dan wel minder hoog.

Het wordt pas echt problematisch als u een negatieve BKR-registratie heeft. Grote kans dat u in de toekomst moeilijker een nieuwe lening aan kan gaan en hoogstwaarschijnlijk kunt u ook geen hypotheek afsluiten. Laat ons u helpen uw registratie te verwijderen zodat u met een schone lei kan beginnen. Iedereen heeft immers recht op een tweede kans.

Rijbewijs terugvorderen

Is uw rijbewijs ingevorderd? Dat is erg vervelend! Het is niet meer dan normaal dat u graag zo snel mogelijk weer uw rijbewijs terug wilt krijgen. De kansen op het terugkrijgen van uw rijbewijs stijgen enorm indien u vanaf het begin de juiste stappen onderneemt. Wij als Zaan Juristen kunnen u hierbij helpen!

Een rijbewijs kan worden ingevorderd als u (bepaalde) verkeersregels heeft overtreden. Dit kan echter niet zomaar omdat er wettelijke bepalingen zijn waar de politie zich aan moet houden. Een rijbewijs kan worden ingevorderd op de volgende gronden: overschrijden van de maximumsnelheid, rijden onder invloed van alcohol/drugs en agressief rijgedrag.

Neem vrijblijvend contact op
OF

Vul ons contactformulier in